Farkas Gábort nem véletlenül nevezte ki az Intelligent Solutions nevet viselő digitális monitoring rendszer brand managerének a Ganz Transzformátor– és Villamos Forgógépgyártó Kft. A nehézgépgyártó vállalatnál több mint tíz éve, 2012 óta tevékenykedő szakember ugyanis az első pillanattól kezdve műszaki, beszerzési, kereskedelmi és gazdasági oldalról is egyaránt támogatta az intelligens monitoring rendszer megvalósítását az elmúlt években. Az alábbi interjúban a monitoring rendszer fejlesztési folyamatáról, a Ganz MR-rel kötött partneri együttműködéséről, valamint arról is beszélgettünk, mit jelent számára az új pozíció, illetve milyen közép és hosszú távú terveket fogalmazott meg a vállalat a digitalizáció kapcsán. 

A transzformátorgyártás piacán most tör utat magának a digitalizáció és a monitoring rendszerekkel kapcsolatos pilot projektek bevezetése. Tudna mesélni arról, hogy a Ganznál milyen út vezetett az Intelligent Solutions kifejlesztéséig?

A digitalizáció megjelenésének első feltétele a monitoring eszközök rendelkezésre állása volt, hiszen csak ezen eszközök segítségével juthatunk hozzá a transzformátor állapotával kapcsolatos adatokhoz. A piaci szereplők előtt így már évek óta ott lebegett egy olyan állapotfigyelő rendszerrel kapcsolatos elképzelés, amely a végfelhasználók széles köre számára elérhető lesz.

A Ganz ugyanakkor korábban is gyártott részleges állapotfigyelő rendszerrel ellátott transzformátorokat, azonban a centralizált – tehát a különböző védelmi, vezérlési funkciókat egyesítő – rendszer túl költségesnek számított a piacon.  A megoldást végül egy olyan rugalmas együttműködés jelentette, amely révén a beszállító képes és hajlandó a transzformátorgyártó által megjelölt szempontokat is figyelembe venni, valamint integrálni a harmadik fél eszközeit. A Ganz felkutatta az erre a célra legmegfelelőbb partnert, és felépítette azt a rendkívül magas szintű kapcsolatot, amely lehetővé tette a termék kifejlesztését.

Ez volt a Maschinenfabrik Reinhausennel, a teljesítménytranszformátorok vezérlése terén világpiaci vezető német vállalattal tavaly májusban kötött partneri együttműködés. Hogyan értékelné az eddigi munkát az MR-rel? Mit lehet tudni az együttműködés előzményéről, illetve a további tervekről?

A Maschinenfabrik Reinhausen régóta kiemelt partnerünk, hiszen meghatározó cégről beszélünk több, a transzformátorgyártás területén fontos komponens tekintetében. A vállalattal egyébként a nagyon rövid idő, mindössze egy év alatt létesült stratégiai megállapodásunk szokatlan szituációt is teremtett a szektorban, hiszen az MR számára ez volt az első olyan társulás, amit egy transzformátorgyártóval kötöttek. A centralizált állapotfigyelő rendszer koncepciója – egymástól függetlenül – ugyanis már régóta foglalkoztatta mindkét vállalatot. A stratégiai együttműködés pedig megadta a lehetőséget arra vonatkozóan, hogy olyan szolgáltatással vonulhassunk ki a piacra, amely a Ganztól és az MR-től is megszokott és elvárt minőséget biztosítja az ügyfelek számára.

Az együttműködés eredményeként jelenleg a Ganz minden transzformátora egy digitalizációs alapcsomaggal felszerelve hagyja el a gyár kapuit. Ez, úgy gondolom, már önmagában tükrözi az együttműködés komolyságát, eredményességét és az elhivatottságunkat a digitalizáció területén.

A termék fejlesztése itt természetesen nem áll meg, és már most látjuk, hogy milyen új funkciók jelenthetnek további előnyöket a végfelhasználók számára.

Farkas Gábor

Miket fogalmazna meg a legnagyobb olyan kihívásként, nehézségként, amellyel az elmúlt időszakban találkoztak a transzformátorok digitalizációja terén?

Amikor megjelentek életünkben a számítógépek, sok ember volt bizalmatlan az új eszközt illetően. Mára a társadalom legnagyobb hányada el sem tudná képzelni az életét okos eszközök nélkül. Ehhez hasonlóan, mint minden komolyabb változás, a transzformátorok digitalizációja is sokakban váltott és vált ki még ma is vegyes érzelmeket. Ez viszont hátráltató tényező lehet a technológiai megújulás terén. A Ganznál ezért igyekszünk objektív módon bemutatni a partnereink számára a digitalizációban rejlő előnyöket, lehetőségeket, illetve a felmerülő újkeletű veszélyforrásokat és az azokra adható válaszokat is.

A monitoring rendszer elfogadtatása mellett számos műszaki kihívással és akadállyal is találkoztunk, így például azzal, hogy hogyan tehetjük egy helyen, centralizáltan elérhetővé a már említett, különböző funkciókat. Ezeket az akadályokat az MR-rel közös munka során ugyanakkor sikeresen leküzdöttük, így mára egy olyan multifunkcionális szekrénnyel tudjuk ellátni a transzformátorokat, amely egyszerre tölt be védelmi, vezérlési és állapotfigyelő funkciót is, ezáltal egy integrált és centralizált megoldást biztosíthatunk az ügyfeleink számára.

Mindezeken túl az Intelligent Solutions fejlesztése során a marketing, sales és beszerzési oldalon is számos kérdés merült fel például az IS különböző csomagjai, az azokba foglalt elérhető szolgáltatások, illetve azok ár-érték aránya kapcsán. Igyekeztünk ugyanis ezeket a csomagokat úgy összeállítani, hogy azokkal a lehető legjobb megoldást biztosítsuk az ügyfeleink számára – olyan szolgáltatást, amelyre valóban szükségük is van a berendezés üzemeltetése során.

A tavaly év végéig a Ganz le is gyártotta a nemzetközi, illetve hazai ügyfelei számára az első három intelligens monitoring rendszerrel ellátott transzformátort. Mik voltak az első benyomások, visszajelzések az Intelligent Solutions kapcsán?

 

Az első, svédországi pilot projektünk – mint minden területen az első – komoly odafigyelést és elhivatottságot igényelt. Ezzel együtt pedig elmondhatjuk, hogy alig néhány hónappal a leszállítást követően már megkeresett bennünket a végfelhasználó, hogy további gépeket szeretne rendelni megnövelt műszaki tartalommal. Azt hiszem, ez az eredmény magáért beszél. Illetve a külföldi ügyfeleink mellett az egyik legnagyobb magyar energiaszolgáltató is elindította az első olyan digitalizációs pilot projektjét, amelyben a Ganz lehető legmagasabb szintű csomagját veszik majd igénybe.

 

Hogyan határozná meg a Ganz szerepét a hazai és a nemzetközi transzformátorgyártó piac digitalizálását tekintve? Illetve milyen közép és hosszú távú célokat fogalmazott meg a vállalat a monitoring rendszer további fejlesztését illetően?

 

A külföldi és a magyarországi piac között némelyest határvonal húzódik ezen a területen abból a szempontból, hogy míg a nemzetközi szinten a digitalizáció előrébb jár, itthon azt látjuk, hogy egyelőre viszonylag tartózkodóbbak a piaci szereplők. A kiemelt feladatunk ebben a helyzetben főként az, hogy felhívjuk a figyelmet a digitalizáció fontosságára és elősegítsük a technológiai megújulást hazánkban, hogy a piaci szereplők szélesebb körében terjedhessen el a digitalizált transzformátor koncepciója.

 

Így a digitális megoldások megismertetése és az elfogadás elősegítése az egyik legfontosabb rövid távú célunk jelenleg. Ugyanis nem gondolom, hogy a digitalizáció hiányából adódó hátrány megengedhető lenne egy olyan globális gazdasági környezetben, ahol mindennapos az erőforrások szűkössége. Ez nem csak a Ganz érdeke, épp ellenkezőleg, ez közös érdeke itthon minden szereplőnek az iparban.

Középtávú célként az IS-rendszerrel ellátott portfólió kiszélesítését, így a villamos forgógép, illetve a kapcsolóberendezések digitalizációját, új kutatás-fejlesztési eredmények és piaci megoldások, termékek integrálását látom magunk előtt. Hosszabb távon pedig egy olyan szakértői rendszeren alapuló üzleti modell kialakítására kerülhet sor, amelynek segítségével a végfelhasználók valós időben juthatnak műszaki támogatáshoz az eszközük üzemeltetése során.

Beszéljünk kicsit az Ön pozíciójáról is. Mióta áll a Ganz foglalkoztatásában és milyen út vezetett az Intelligent Solutions Brand Menedzseri pozíciójáig?

A Ganz 2020-as újjászervezésének első napjától itt dolgozom. Ha ideértjük a különböző, korábbi név és tulajdonos alatt futó időket is, akkor 2012-ben csatlakoztam a vállalathoz, mint villamos tervezőmérnök.

A Ganznál töltött több mint tíz évem során mindig igyekeztem olyan irányba mozdulni, ami segített az új ismeretek elsajátításában. Így az elmúlt egy évtized alatt több pozícióban is kipróbálhattam már magam: három évig voltam a Transzformátor üzletág tervezőmérnöke, ezt követően a segédüzemi területen is dolgoztam szintén tervezőmérnökként. Ebben a pozícióban a transzformátor védelmekkel, hűtésvezérléssel és állapotfigyelő rendszerek tervezésével foglalkoztam. 2019-ben pedig lehetőséget kaptam arra, hogy a transzformátorgyártás egy számomra teljesen új, gazdasági, kereskedelmi oldalát is megismerhessem beszerzőként. Utóbbi területen a tervezőmérnökként szerzett tapasztalataimat is tudtam hasznosítani azáltal, hogy pontosan értettem, miről van szó a tárgyalóasztalnál.

Az elmúlt időszakban pedig, stratégiai beszerzőként tevékenykedtem a Ganznál, így már a magasabb szintű keretszerződésekről tárgyalhattam a partnereinkkel. Ezen tevékenységem részeként az elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt kapott az, hogy az MR-rel közös együttműködés keretében az állapotfigyelő rendszer fejlesztésével foglalkozzak. Így tulajdonképpen az, hogy minden oldaláról – műszaki, mérnöki, beszerzési és kereskedelmi – oldaláról is támogathattam a monitoring rendszer megvalósítását, vezetett a brand menedzseri pozícióig is.

Szakemberként, villamosmérnökként hogyan élte meg az Intelligent Solutions kifejlesztéséig vezető utat? Mit jelent Ön számára ez a kinevezés? Illetve milyen feladatok előtt áll és milyen tervei vannak a jövőre nézve?

Rettentően sokat változtatott a mindennapi munkám ízén az, hogy ezen a fejlesztésen dolgozhattam, hogy már nemcsak az egzakt számokkal működő és a precizitáson, pontosságon alapuló mérnöki, műszaki oldalról, hanem kereskedelmi és marketing szempontból is ráláthattam egy ilyen jellegű fejlesztési folyamatra. Korábban nagyjából három évet töltöttem el egy adott területen, de úgy gondolom, hogy a brand menedzseri pozícióval együtt járó feladatok sokoldalúsága változtatni fog ezen a trenden.

Az előttem álló teendőket, terveket illetően a következő időszakban elsősorban az lesz a feladatom, hogy az Intelligent Solutions számára lefektessük egy jól működő marketing stratégia alapjait, ezáltal minél ismertebbé téve a megoldást a hazai és nemzetközi piacon. Szeretnénk emellett műszaki és kutatás-fejlesztési oldalról is továbbfejleszteni a rendszert. Továbbra is én fogok felelni az MR-rel közös együttműködésünk ápolásáért, fenntartásáért, illetve a további partnerek felkutatásáért is. Emellett kereskedelmi oldalról is képviselem az Intelligent Solutions-t a potenciális vevők, végfelhasználók, cégek előtt. Így azt gondolom, egy minden szempontból izgalmas és sűrű időszak áll most előttem.